LỊCH HỌC VẼ GHI 61KD, QH

Danh sách phân nhóm

Giấy cam đoan

Mã MH Môn học Ngày giảng lý thuyết Lớp Số SV Phòng Giảng viên
351614 VẼ GHI 14h00,
thứ 2 ngày 19/03/2018
61KD1 48 24.H2 Vũ Thị Ngọc Anh
61KD2 34 27.H2 Nguyễn Hồng Hương
61KD3 42 32.H2 Ngô Việt Anh
61KD4 48 33.H2 Lương Thị Hiền
61KD5 51 34.H2 Nguyễn Trường Giang
61KDE 38 41.H2 Trương Ngọc Lân
61KDF 31 42.H2 Nguyễn Mạnh Trí
61QH1 42 43.H2 Đỗ Trọng Chung
61QH2 37 44.H2 Nguyễn Sỹ Quế
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: