KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 – ĐATN ĐỢT 3

Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: P509.A1.

Nội dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án gồm

  • Phần Kiến trúc: 8.5 điểm
  • Phần Kỹ thuật: 1.5 điểm

Lưu ý: Toàn bộ giấy tờ mang đi kiểm tra đều phải có chữ ký của cán bộ hướng dẫn, nếu không sẽ ko được chấm.

Danh sách:

TT MSSV HỌ TÊN LỚP CBHD CBKT
1 2209058 Phan Viết Duy 58KD6 TS Nguyễn Tất Thắng
0903408306
Nguyễn Toàn Thắng
2 2203858 Nguyễn Huy Linh 58KD5
3 2000358 Nguyễn Hoàng Nam 58KD6
4 2103958 Trần Ngọc Anh 58KDF PGS.TS Nguyễn Đình Thi
0917169929
5 2018658 Đỗ Quang Hồng 58KD4
6 2021558 Đỗ Hoành Chung 58KD1
7 2019058 Nguyễn Xuân Nam 58KD5
8 2195858 Nguyễn Ninh Giang 58KD8
9 2004458 Lê Chí Đạt 58KDE KTS Đỗ Trọng Hưng
0913224693
Đỗ Trọng Chung
10 2019458 Lưu Ngọc Hiếu 58KD7
11 2042058 Trần Hữu Toại 58KD1
12 2003058 Vũ Anh Quân 58KD8
13 2039758 Nguyễn Thị Kim Dung 58KD2
14 2111755 Trịnh Thị Thắm 55KD5
15 2022258 Phí Thị Linh Trang 58KD6 ThS  Nguyễn Trường Giang
16 2022458 Nguyễn Quang Trường 58KD6
17 2006958 Trần Minh Dũng 58KDE ThS Trương Ngọc Lân
0912101142
Nguyễn Mạnh Trí
18 2041558 Vũ Thành Long 58KD1
19 2046158 Phạm Phương Mai 58KD2
20 2204958 Bùi Ngọc Kiều 58KD3
21 2167957 Nguyễn Thị Phương 57KD6
24 2051858 Bùi Thanh Tùng 58KD7 TS Trần Quốc Bảo
0903255640
25 2158758 Lê Đình 58KDF
26 2202758 Đỗ Tú Phương 58KD6
22 2043858 Phạm Thị Thu 58KD4 ThS Lương Thị Hiền
01682405968
Trương Ngọc Lân
27 2120955 Chu Đại Dương 55KD3 KTS Nguyễn Toàn Thắng
0903229908
28 2211357 Trương Thị Mai Phương 57KD1
29 2171357 Tạ Minh Đức 57KD6
30 2039158 Nguyễn Thanh Khiên 58KD5
31 2053358 Nguyễn Quang Lập 58KD8
32 2156157 Trần Ngọc Duy 57KD6
33 2023358 Hà Văn Kiên 58KD7 ThS Nguyễn Hồng Hương Lương Thị Hiền
34 2051258 Lý Huy Thành 58KD4
35 2001558 Tô Bảo Long 58KD6 KTS Lê Hồng Dân
0979819806
36 2018258 Nguyễn Thị Thúy 58KD6
44 2053658 Nguyễn Thị Hương Giang 58KD1 ThS Vũ Thị Ngọc Anh
0904449103
45 2017358 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 58KD6
38 2041458 Nguyễn Quang Chiến 58KDE TS Đỗ Trọng Chung
0916636999
Vũ Thị Ngọc Anh
39 2233057 Trần Phú Cường 57KDF
40 2017258 Đào Văn Thiều 58KD7
41 2021358 Dương Văn Thành 58KD3
42 2101456 Đinh Vũ Thành 56KD3
43 2057058 Hoàng Minh Tuấn 58KD1
46 2090158 Đoàn Đức Duy 58KDE ThS Nguyễn Mạnh Trí
0903451088
Nguyễn Trường Giang
47 2016958 Trần Hồng Liêm 58KD2
48 2014058 Nguyễn Tuấn Anh 58KD3
49 2208958 Phan Thanh Tùng 58KD1
50 2190958 Nguyễn Thị Hồng Minh 58KD1

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: