Trụ sở đảng cộng sản Pháp – KTS. Oscar Niemeyer

This slideshow requires JavaScript.

Vào tháng 3 năm 1972, một bài báo trên tạp chí The Architectural Review tuyên bố rằng công trình này “có lẽ là tòa nhà tốt nhất ở Paris kể từ Thành phố của người tị nạn (Cité de Refuge) của Le Corbusier cho Đội quân cứu rỗi.” [1] Bài báo này, tất nhiên, nhắc đến công trình đầu tiên của kiến ​​trúc sư người Brazil Oscar Niemeyer: Trụ sở Đảng Cộng sản Pháp tại Paris, Pháp, được xây dựng từ năm 1967 đến năm 1980. Là người đã từng làm việc với Le Corbusier ở công trình tòa nhà Liên hợp quốc năm 1952 tại New York và cũng vừa hoàn hoàn thành công trình nhà Quốc hội cũng như các tòa nhà chính phủ phụ trợ mang tính biểu tượng ở Brasilia, Niemeyer không hề xa lạ gì đối với mối quan hệ mật thiết giữa kiến ​​trúc và quyền lực chính trị. [2]

Continue reading “Trụ sở đảng cộng sản Pháp – KTS. Oscar Niemeyer”

Advertisement