Trụ sở đảng cộng sản Pháp – KTS. Oscar Niemeyer

Vào tháng 3 năm 1972, một bài báo trên tạp chí The Architectural Review tuyên bố rằng công trình này “có lẽ là tòa nhà tốt nhất ở Paris kể từ Thành phố của người tị nạn (Cité de Refuge) của Le Corbusier cho Đội quân cứu rỗi.” [1] Bài báo này, tất nhiên, nhắcContinue reading “Trụ sở đảng cộng sản Pháp – KTS. Oscar Niemeyer”