Khối lượng thể hiện đồ án 1 khóa 62.

  Để đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật của đồ án 1 của khóa 62, bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc quyết định khối lượng thể hiện như sau: 1. Phân tích 2. Tổng mặt bằng tỉ lệ 1/200 3. Mặt bằng tổng thể tỉ lệ 1/100 4. Mặt bằng củaContinue reading “Khối lượng thể hiện đồ án 1 khóa 62.”

Advertisement