DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch thực hiện: Bắt đầu tuần 06, 10/9/2018 Phiếu theo dõi hướng dẫn: Sinh viên in phiếu này đến xin chữ ký của GVHD sau mỗi tuần làm việc. Danh sách sinh viên: TT MSSV Họ và tên Lớp GVHD Ghi chú 1 2004656 Nguyễn Tiến Lâm 56KD3 Thầy Đỗ Trọng Hưng 0913224693 05Continue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019”