DANH SÁCH SINH VIÊN ĐATH LOPNV28

Danh sách sinh viên:

TT

Mã SV Họ và tên Lớp

GVHD

1 2055458 Nguyễn Công Dương 58KD6 TS Đỗ Trọng Chung

0916636999

Email : chungdt@nuce.edu.vn

Làm việc vào 8h30 sáng thứ Năm hàng tuần tại P509.A1

2 2135458 Đỗ Trọng Đức 58KD5
3 2154856 Phạm Thái Hà 56KD3
4 2029758 Nguyễn Thế Hải 58KD1
5 2036255 Trần Thế Mạnh 55KD1

Thời gian bắt đầu: Tuần 10, từ ngày 8/10/2018

Continue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN ĐATH LOPNV28”

Advertisement