DANH SÁCH SINH VIÊN ĐATH LOPNV28

Danh sách sinh viên: TT Mã SV Họ và tên Lớp GVHD 1 2055458 Nguyễn Công Dương 58KD6 TS Đỗ Trọng Chung 0916636999 Email : chungdt@nuce.edu.vn Làm việc vào 8h30 sáng thứ Năm hàng tuần tại P509.A1 2 2135458 Đỗ Trọng Đức 58KD5 3 2154856 Phạm Thái Hà 56KD3 4 2029758 Nguyễn Thế Hải 58KD1 5Continue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN ĐATH LOPNV28”