Sự phân bổ cơ thể con người trong kiến trúc: Trường hợp Modulor của Le Corbusier.

This slideshow requires JavaScript.

Vào năm 1948, kiến trúc sư người Pháp Charles-Édouard Jeanneret-Gris, hay còn được biết với tên là Le Corbusier, đã xuất bản một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của mình có tên là Modulor, tiếp theo là Modulor 2 vào năm 1953. Trong những tác phẩm này này, Le Corbusier thể hiện sự ủng hộ của mình đối với những nghiên cứu của Vitruvius, Da Vinci và Leon Battista Alberti đã bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước: tìm ra mối quan hệ toán học giữa kích thước cơ thể  con người và thiên nhiên.

Continue reading “Sự phân bổ cơ thể con người trong kiến trúc: Trường hợp Modulor của Le Corbusier.”

Advertisement

LỊCH NỘP VÀ CHẤM ĐỒ ÁN 1 – KD62

+ Đối với các lớp 62KD1,2,3,4,5, QH, NT nộp bài từ 8h30 đến 11h00, thứ Hai, ngày 15/10/2018 tại P509.A1. (nộp muộn không thu bài).

Sinh viên ghim phiếu thông đồ án lên bài.

+ Đối với lớp 62KDE, 62KDF lịch chấm như sau:

62KDE

  • Từ 13h00 đến 14h00 , thứ Hai, ngày 15/10/2018 ra đề đồ án 2 tại P210.H1
  • Từ 14h00 chấm đồ án 1 tại phòng 210, 211.H1

62KDF

  • Từ 13h00 đến 14h00 thứ Hai, ngày 15/10/2018 ra đề đồ án 2 tại P408.H1
  • Từ 14h00 chấm đồ án 1 tại phòng 408, 511.H1

CHÚC CÁC BẠN ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG ĐỒ ÁN ĐẦU TIÊN!

 

CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP – KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

  • Thời gian: Từ 8h00, thứ Sáu, ngày 12/10/2018
  • Địa điểm và danh sách hội đồng  (xem bên dưới)
  • Sinh viên in từ 8-10 bản A0, chuẩn bị bảng để căng bài, que chỉ để trình bày, nộp phiếu thông đồ án hàng tuần cho thư ký hội đồng.
  • Thời gian bảo vệ chính thức, bộ môn sẽ thông báo sau.
  • Điểm chấm sơ khảo + điểm chuyên cần + ý thức học tập = ĐQT