Sự phân bổ cơ thể con người trong kiến trúc: Trường hợp Modulor của Le Corbusier.

Vào năm 1948, kiến trúc sư người Pháp Charles-Édouard Jeanneret-Gris, hay còn được biết với tên là Le Corbusier, đã xuất bản một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của mình có tên là Modulor, tiếp theo là Modulor 2 vào năm 1953. Trong những tác phẩm này này, Le Corbusier thể hiện sựContinue reading “Sự phân bổ cơ thể con người trong kiến trúc: Trường hợp Modulor của Le Corbusier.”

LỊCH NỘP VÀ CHẤM ĐỒ ÁN 1 – KD62

+ Đối với các lớp 62KD1,2,3,4,5, QH, NT nộp bài từ 8h30 đến 11h00, thứ Hai, ngày 15/10/2018 tại P509.A1. (nộp muộn không thu bài). Sinh viên ghim phiếu thông đồ án lên bài. + Đối với lớp 62KDE, 62KDF lịch chấm như sau: 62KDE Từ 13h00 đến 14h00 , thứ Hai, ngày 15/10/2018 raContinue reading “LỊCH NỘP VÀ CHẤM ĐỒ ÁN 1 – KD62”

CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP – KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian: Từ 8h00, thứ Sáu, ngày 12/10/2018 Địa điểm và danh sách hội đồng  (xem bên dưới) Sinh viên in từ 8-10 bản A0, chuẩn bị bảng để căng bài, que chỉ để trình bày, nộp phiếu thông đồ án hàng tuần cho thư ký hội đồng. Thời gian bảo vệ chính thức, bộContinue reading “CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP – KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019”