Lịch chấm giữa kì đồ án 2 lớp 62KDE/F

Lịch chấm giữa kì đồ án 2 – Lớp 62KDE/F, 13h00, thứ Hai, ngày 19.11.2018

Sinh viên chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ để trình bày.

Lớp 62KDE

  • Hội đồng 1 – P603.H1: gồm sinh viên của nhóm thầy Đỗ Trọng Chung và cô Lương Thị Hiền
  • Hội đồng 2 – P604.H1 gồm sinh viên của nhóm thầy Nguyễn Đình Thi và thầy Lê Hồng Dân

Lớp 62KDF

  • Hội đồng 1 – P605.H1: Gồm sinh viên của thầy Nguyễn Mạnh Trí và thầy Nguyễn Toàn Thắng
  • Hội đồng 2 – P613.H1: Gồm sinh viên của thầy Trương Ngọc Lân và thầy Đỗ Trọng Hưng
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: