LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG – KD62

Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00, Chủ nhật 21/4/2019 Địa điểm: TT MÃ MH MÔN HỌC LỚP PHÒNG CBHD GHI CHÚ 1 351628 THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 62KD1 202.H1 Nguyễn Trường Giang   2 62KD2 203.H1 Vũ Thị Ngọc Anh 3 62KD3 204.H1 Lương Thị Hiền   4 62KD4 207.H1 Nguyễn Ngọc Hương 5Continue reading “LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG – KD62”

Advertisement