Trung tâm văn hóa Stavros Niarchos – Renzo Piano

Renzo Piano sinh ngày 14/9/1937. Ông là kiến trúc sư người Ý nổi tiếng trên toàn thế giới vào những năm thế kỷ 20. Ông luôn tìm kiếm và phấn đấu tạo ra các giải pháp táo bạo thông qua việc sử dụng sáng tạo công nghệ, đồng thời tôn trọng văn hóa và vậtContinue reading “Trung tâm văn hóa Stavros Niarchos – Renzo Piano”

Advertisement