Đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm 2019.

y-chi

Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt 4 tại bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc.

Kế hoạch thực hiện đồ án.

Phiếu theo dõi download tại đây (sinh viên tự in và mang theo mỗi buổi làm việc để giảng viên nhận xét).

Chúc các bạn làm đồ án tốt.

Advertisement