SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 – NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian: 8h30, thứ Ba, ngày 07/5/2019 Danh sách hội đồng: Nội dung chấm: • Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm • Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài, khu đất, ý tưởng…6.0 điểm • Nôi dung thiếtContinue reading “SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 – NĂM HỌC 2018-2019”

Advertisement