QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO QUA CÁC TÁC PHẨM TRANH VẼ CỦA ZAHA HADID

Nổi tiếng thế giới bởi những tìm kiếm mang tính tiên phong, cho các đề xuất kiến trúc phản ánh cuộc sống hiện đại, Zaha Hadid đã nghiên cứu địa hình trừu tượng cho nhiều dự án của mình: các công trình biến đổi, linh hoạt và biểu cảm gợi lên sự năng động củaContinue reading “QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO QUA CÁC TÁC PHẨM TRANH VẼ CỦA ZAHA HADID”

Advertisement