THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHÓA 2017, 2018 VÀ 5/2019

Bộ môn sẽ tổ chức Hội thảo duyệt đề cương, tên đề tài của Học viên cao học Khóa 2017, 2018, 5/2019

Thời gian: 8h sáng thứ 4, ngày 5/8/2020

Địa điểm: Tại VPBM, phòng 509.A1, trường Đại học Xây dựng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: