THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1, 2 LỚP NGUYỆN VỌNG KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Đồ án kiến trúc dân dụng 1: GVHD: Cô Nguyễn Ngọc Hương, Sđt: 0859711111 Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể. Nhiệm vụ thiết kế Sinh viên nộp đồ án 1 vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 13/11/2020) tại VP Bộ môn 509Continue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1, 2 LỚP NGUYỆN VỌNG KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement