THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1, 2 LỚP NGUYỆN VỌNG KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Đồ án kiến trúc dân dụng 1:

GVHD: Cô Nguyễn Ngọc Hương, Sđt: 0859711111

Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.

Nhiệm vụ thiết kế

Sinh viên nộp đồ án 1 vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 13/11/2020) tại VP Bộ môn 509 A1. Sinh viên nộp theo bài tờ ký thông qua đồ án, nếu thiếu sẽ không được chấm bài.

Đồ án kiến trúc dân dụng 2:

GVHD: Thầy Ngô Việt Anh, Sđt: 0985888238

Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.

Nhiệm vụ thiết kế

Sinh viên nộp đồ án 2 vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 20/11/2020) tại VP Bộ môn 509 A1. Sinh viên nộp theo bài tờ ký thông qua đồ án, nếu thiếu sẽ không được chấm bài.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: