THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Giảng viên phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng: Tại đây Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 1: GVHD cô Nguyễn Ngọc Hương, SĐT 0859711111 Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 2: GVHD thầy Ngô Việt Anh, SĐT 0985888238 Môn Cơ sở kiến trúc: GVHD cô Nguyễn Hồng Hương, SĐT 0982000227 SinhContinue reading “THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement