CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 – NĂM HỌC 2020-2021

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án dân dụng 1 ĐỐI VỚI LỚP 64KDEC, 64KDF: Thời gian 13h00, thứ Bảy, ngày 31/10/2020 Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng. Sinh viên tự chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ. Danh sách Hội đồng xem tại đây.

Advertisement

CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ lần 1 – Đồ án TN đợt 1. Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 22/10/2020; Địa điểm: P509.A1; Nội dung kiểm tra gồm: + Tên đề tài ( nêu rõ tên đề tài, địa điểm) + Nhiệm vụ thiết kếContinue reading “CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021”

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ GIẢNG VIÊN DẠY PHỤ ĐẠO CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Kế hoạch phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT: Tại đây Giảng viên dạy phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT : Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142 Môn Lịch sử kiến trúc: Cô Vũ Thị Ngọc Anh, sđt 0904449103 Môn Cơ sở tạo hình kiến trúc: ThầyContinue reading “THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ GIẢNG VIÊN DẠY PHỤ ĐẠO CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021”

THÔNG BÁO SINH VIÊN LẤY BÀI CÁC MÔN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020 VỀ LƯU GIỮ

Các bạn lớp trưởng những lớp sau khẩn trương lên bộ môn Phòng 509 Nhà A1 lấy bài về để lưu, giữ gìn và bảo quản bài để khi có khiếu nại thì sẽ có minh chứng: Môn Cơ sở kiến trúc 2: lớp 64KD1, 64KD2, 64KD3, 64KD4 Môn Vẽ ghi: lớp 63KD1, 63KD2, 63KD3,Continue reading “THÔNG BÁO SINH VIÊN LẤY BÀI CÁC MÔN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020 VỀ LƯU GIỮ”

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách sinh viên Đồ án tốt nghiệp đợt 1 Kế hoạch thực hiện Phiếu theo dõi hướng dẫn Sinh viên in phiếu theo dõi hướng dẫn đến xin chữ ký của GVHD trong mỗi tuần làm việc. Một số lưu ý: Sinh viên liên hệ với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.Continue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021”