THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Giảng viên phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng: Tại đây

Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 1: GVHD cô Nguyễn Ngọc Hương, SĐT 0859711111

Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 2: GVHD thầy Ngô Việt Anh, SĐT 0985888238

Môn Cơ sở kiến trúc: GVHD cô Nguyễn Hồng Hương, SĐT 0982000227

Sinh viên liên hệ trực tiếp với các giảng viên được phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ số điện thoại 0822590886 hoặc lên văn phòng bộ môn phòng 509.A1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: