THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ GIẢNG VIÊN DẠY PHỤ ĐẠO CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Kế hoạch phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT: Tại đây

Giảng viên dạy phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT :

Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142

Môn Lịch sử kiến trúc: Cô Vũ Thị Ngọc Anh, sđt 0904449103

Môn Cơ sở tạo hình kiến trúc: Thầy Ngô Việt Anh, sđt 0985888238

Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.

Advertisement