THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ GIẢNG VIÊN DẠY PHỤ ĐẠO CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Kế hoạch phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT: Tại đây Giảng viên dạy phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT : Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142 Môn Lịch sử kiến trúc: Cô Vũ Thị Ngọc Anh, sđt 0904449103 Môn Cơ sở tạo hình kiến trúc: ThầyContinue reading “THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ GIẢNG VIÊN DẠY PHỤ ĐẠO CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement