CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ lần 1 – Đồ án TN đợt 1. Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 22/10/2020; Địa điểm: P509.A1; Nội dung kiểm tra gồm: + Tên đề tài ( nêu rõ tên đề tài, địa điểm) + Nhiệm vụ thiết kếContinue reading “CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement