DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách sinh viên Đồ án tốt nghiệp đợt 1 Kế hoạch thực hiện Phiếu theo dõi hướng dẫn Sinh viên in phiếu theo dõi hướng dẫn đến xin chữ ký của GVHD trong mỗi tuần làm việc. Một số lưu ý: Sinh viên liên hệ với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.Continue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement