THÔNG BÁO ĐỒ ÁN 1 + 2 LỚP NGUYỆN VỌNG LOPNV20 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Đồ án 1:

Nhiệm vụ thiết kế

Đồ án 2:

Nhiệm vụ thiết kế

Lịch phân công và kế hoạch làm đồ án

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.

  • Sinh viên nộp đồ án vào thứ 2 (ngày 3/5/2021), lúc 14h00 tại Văn phòng bộ môn LT&LSKT phòng 509.A1.
  • Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: