LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 64

  • Thời gian: 02 tuần từ ngày 29/3/2021 đến hết ngày 11/4/2021
  • Học lý thuyết: 7h35 sáng thứ Hai, ngày 29/3/2021
  • Kiểm tra tiến độ: Thứ Sáu, ngày 02/4/2021
  • Thu bài: từ 9h00 đến 11h00 thứ Hai, ngày 12/4/2021 tại phòng 509 nhà A1 trường ĐHXD.
  • Địa điểm Vẽ ghi: Giảng viên và sinh viên chủ động tìm địa điểm , mỗi lớp tối đa 03 địa điểm trong các quận nội thành Hà Nội.
  • Giấy giới thiệu: Sinh viên đến phòng Văn thư, tầng 1, nhà A1 (đối diện phòng Bảo vệ), lấy dấu của trường (nếu cần).
  • Giấy cam đoan: Sinh viên in và ký giấy cam đoan. Mỗi lớp tập hợp đóng thành quyển và nộp về P509.A1 chậm nhất vào thứ Ba, ngày 30/3/2021.
  • Danh sách đăng ký nhóm vẽ ghi theo lớp: Tại đây
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: