ĐIỂM HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Trường hợp sai sót, các bạn liên hệ cô Bích (thư ký bộ môn) điện thoại 0822590886 để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các thầy cô. I. Học kỳ 2: Cơ sở kiến trúc 1 65KDF 2. Cơ sở kiến trúc 2Continue reading “ĐIỂM HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement