Trung tâm cộng đồng ở Từ Hối – Thượng Hải

Thiết kế: Studio 7 of  Urban Architecture China. Tổng diện tích đất:   22.672 m2 Diện tích xây dựng:  2661 m2 Diện tích sàn:          1587 m2 Diện tích sân chơi:   1861 m2 ngoài trời Chiều cao tối đa:      19,25 m Địa điểm:                Từ Hối, Thượng Hải, Trung Quốc. Nguồn : Archiscentre Biên dịch: GV Vũ ThịContinue reading “Trung tâm cộng đồng ở Từ Hối – Thượng Hải”

Advertisement