Trung tâm cộng đồng ở Từ Hối – Thượng Hải

Thiết kế: Studio 7 of  Urban Architecture China.

Tổng diện tích đất:   22.672 m2

Diện tích xây dựng:  2661 m2

Diện tích sàn:          1587 m2

Diện tích sân chơi:   1861 m2 ngoài trời

Chiều cao tối đa:      19,25 m

Địa điểm:                Từ Hối, Thượng Hải, Trung Quốc.

Nguồn : Archiscentre

Biên dịch: GV Vũ Thị Ngọc Anh, BM Lý Thuyết & LSKT, ĐHXD.

Continue reading “Trung tâm cộng đồng ở Từ Hối – Thượng Hải”
Advertisement