THÔNG BÁO LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 – 64QH1

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử kiến trúc thông báo lịch học Thiết kế ý tưởng 1 lớp 64QH1 như sau:

1. Hình thức: Trực tuyến, sinh viên làm tại nhà dưới sự kiểm tra của giáo viên qua Zoom.

Phòng zoom P111.H1 – Giảng viên Nguyễn Hồng Hương: 0982 000 227.

Continue reading “THÔNG BÁO LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 – 64QH1”
Advertisement