THÔNG BÁO CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 – 65KD, QH VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 65KDNC, 65KDNTC (ĐIỀU CHỈNH PHÒNG CHẤM BUỔI SÁNG)

Hình thức chấm: Trực tuyến, qua Zoom. Thời gian: Thứ 7 ngày 21/08/2021 Buổi sáng bắt đầu lúc 8h00’ – cho các lớp KD, QH; Buổi chiều bắt đầu lúc 13h30’ – cho lớp KDF và các lớp CDIO; Phòng trực tuyến: (theo nguyên tắc thầy cô hướng dẫn nhóm nào thì sẽ chấm nhómContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 – 65KD, QH VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 65KDNC, 65KDNTC (ĐIỀU CHỈNH PHÒNG CHẤM BUỔI SÁNG)”

Advertisement