THÔNG BÁO THỰC TẬP CBKT ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

Hình thức thực tập: Trực tuyến 2. Mục đích, yêu cầu và nội dung: (đọc kỹ file hướng dẫn kèm theo) 3. Hình thức nộp báo cáo: Sinh viên nộp online theo khổ giấy A4, soạn thảo văn bản Word + hình vẽ gửi cho GVHD của mình qua các công cụ hỗ trợ củaContinue reading “THÔNG BÁO THỰC TẬP CBKT ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022”

Advertisement