Thông báo lịch nộp báo cáo thực tập tham quan kiến trúc khóa 55KD + QH

Theo nguyện vọng của các lớp kiến trúc và quy hoạch khóa 55, bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc gia hạn lịch nộp báo cáo thực tập công nhân và tham quan kiến trúc 2013 (bao gồm cả các sinh viên tham gia chuyến xuyên Việt và các sinh viên tại Hà nội) như sau :

Từ 8h30 đến 9h30 sáng thứ 5 ngày 14 tháng 03 năm 2013 tại Văn phòng bộ môn, phòng 509 nhà A1.

Tất cả các bài nộp sau thời gian trên sẽ không được chấp nhận.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: