TÀI LIỆU ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 – CÁC LỚP 57KD VÀ 57QH

Nhiệm vụ thiết kế : Quán ăn nhanh Vị trí: Vườn hoa Bát Đàn, quận Hòan Kiếm, Hà nội. Thời gian thực hiện: Tuần 1 đến tuần 7 Link download tài liệu Khu đất Nhiệm vụ thiết kế