TÀI LIỆU ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 – CÁC LỚP 57KD VÀ 57QH

  1. Nhiệm vụ thiết kế : Quán ăn nhanh
  2. Vị trí: Vườn hoa Bát Đàn, quận Hòan Kiếm, Hà nội.
  3. Thời gian thực hiện: Tuần 1 đến tuần 7

Link download tài liệu

  1. Khu đất
  2. Nhiệm vụ thiết kế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: