DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KD53 ĐỢT 2 (T8/2013)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP GV HƯỚNG DẪN MÔN HỌC CÒN NỢ ĐIỂM GHI CHÚ 1 2090353 Nguyễn Cao Cường 53KD6 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH (09SV)  Số ĐT: 0912 474 529 2 2046753 Ngô Bá Tâm 53KD8 3 2107853 Bùi Hữu Hiếu 53KD8 4 2011353 Đỗ Duy Mạnh 53KD1 5 2011853 Phan HàContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KD53 ĐỢT 2 (T8/2013)”