DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KD53 ĐỢT 2 (T8/2013)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP GV HƯỚNG DẪN MÔN HỌC CÒN NỢ ĐIỂM GHI CHÚ
1 2090353 Nguyễn Cao Cường 53KD6 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH (09SV)  Số ĐT: 0912 474 529
2 2046753 Ngô Bá Tâm 53KD8
3 2107853 Bùi Hữu Hiếu 53KD8
4 2011353 Đỗ Duy Mạnh 53KD1
5 2011853 Phan Hà Đức 53KD4
6 2000153 Phạm Minh Hoàng 53KD3 Chuyên đề QH
7 2105853 Nguyễn Như Linh 53KD5 Sinh thái Môi trường
8 2124453 Phạm Trung Kiên 53KD3 Cấp thoát nước
9 2108851 Trịnh Việt Dũng 52KD5 Mới bổ sung
1 2029353 Vũ Văn Cường 53KD2 Thầy NGUYỄN BÁ MINH (09SV)             Số ĐT: 0995 893 105 Cơ Lý thuyết
2 2031453 Nguyễn Huy Hoàng 53KD8 Trắc địa
3 2123853 Phạm Quốc Anh 53KD7
4 2113153 Nguyễn Văn Đoán 53KD7
5 2039653 Nguyễn Phong Nhã 53KD8
6 2064753 Nguyễn Văn Hiệp 53KD7
7 2026153 Tô Hoàng Ngọc 53KD3
8 2016553 Lê Anh Tuấn 53KD3
9 2085053 Phạm Đình Hanh 53KD2 Mới bổ sung

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KHÓA 53KD – ĐỢT 2

1. Thời gian:
– 5 tuần  ( từ tuần 02 đến tuần 06): từ ngày 19/8/2013 đến ngày 21/9/2013

2. Nội dung yêu cầu:
Viết báo cáo thực tập có xác nhận của đơn vị nhận sinh viên thực tập, nội dung báo cáo gồm:
– Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động của 01 công ty tư vấn kiến trúc.
– Cách lập một dự án đầu tư (quy hoạch hoặc kiến trúc, tùy theo bộ môn làm thực tập).
– Tìm một tài liệu dự án theo hướng làm tốt nghiệp có thể chuyển thành nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp (gồm yêu cầu thiêt kế, yêu cầu quy hoạch, thành phần chức năng, chỉ tiêu diện tích chi tiết, các bản đồ quy hoạch, bản đồ khu đất…)
– Tìm các tài liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, dữ liệu liên quan đến thể loại công trình (hoặc quy hoạch) trong dự án sinh viên tìm được nêu trên.

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: