Danh sách sinh viên làm Đồ án Tổng hợp HK1 tại Bộ môn LTLSKT năm 2014.

Danh sách sinh viên làm Đồ án Tổng hợp HK1 tại Bộ môn LTLSKT năm 2014 – Cập nhật ngày 22 tháng 8 năm 2014.

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2102955 Phạm Văn Chinh  55KD1 Thầy Tôn Đại 04 SV
2 2161755 Phạm Chí Công 55KD2
3 2083855 Đoàn Văn Chiến 55KD3 Số Đt: 0913 204 477
4 2146055 Nguyễn Sỹ Công 55KD4
5 2096755 Ngô Đình Diệm 55KD1 Thầy Nguyễn Đình Thi 07 SV
6 2154655 Trương Tuấn Cường 55KD2
7 2171955 Trần Anh Chính 55KD3
8 2170455 Trần Việt Anh 55KD5
9 2009955 Đào Từ Bắc 55KD6 Số Đt: 0917 169 929
10 2036155 Nguyễn Phạm Sơn Tùng 55KDE
11 2064555 Hoàng Đức Vinh 55KDE
12 2005355 Nguyễn Ngọc Minh Đức 55KD1 Thầy Trương Ngọc Lân 08 SV
13 2049255 Nguyễn Bá Đức 55KD3
14 2000255 Lê Đức Duy  55KD4
15 2007855 Nguyễn Đăng Anhxtanh 55KD5
16 2154855 Nguyễn Hoà Bình Hà 55KD6
17 2221054 Nguyễn Kim Doanh 54KD1 Số Đt: 0912 101 142
18 2047654 Phan Minh Đạt 54KD2
19 2128855 Đỗ Thị Việt Trinh 55KDE
20 2009055 Phạm Hữu Hải Hà 55KD1 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh 10 SV
21 2035355 Lại Văn Minh 55KD1
22 2022555 Đỗ Đức Quân 55KD2
23 2037055 Nguyễn Đức Hải 55KD3
24 2120655 Nguyễn Mạnh Đạt 55KD4
25 2155555 Hoàng Nam Hưng 55KD4
26 2021554 Hoàng Đức Duy 54KD4
27 2080954 Trần Quốc Huy 54KD4 Số Đt: 0912 474 529
28 2101855 Hoàng Văn Vang 55KD5
29 2121155 Nguyễn Văn Công 55KD6
30 2018655 Nguyễn Khánh Ninh 55KD1 Thầy Nguyễn Bá Minh 8 SV
31 2025055 Đỗ Hữu Thức 55KD2
32 2096455 Nguyễn Hải Quang 55KD3
33 2142855 Hồ Văn Đường 55KD5
34 2141055 Lương Quang Hùng 55KD6
35 2186854 Nghiêm Hoàng Duy Khánh 54KD1 Số Đt: 0995 893 105
36 2157954 Bùi Văn Lưỡng 54KD4
37 2205554 Thái Sơn Hà 54KD1
38 2000755 Lương Hữu Quân  55KD1 Thầy Đỗ Trọng Hưng 09 SV
39 2014255 Trần Minh Tiến 55KD2
40 2082155 Bùi Lâm Tài 55KD3
41 2061155 Lương Tiến Mạnh  55KD4
42 2081755 Nguyễn Đức Hùng 55KD5
43 2041255 Lê Thu Hường 55KD5
44 2061655 Phùng Thị Hương 55KD6 Số Đt: 0913 224 693
45 2142655 Nguyễn Thị Hà Thơ 55KDE
46 2006355 Phạm Thu Trang 55KDE
47 2138355 Trần Lê Sơn  55KD1 Thầy Đỗ Trọng Chung 10 SV
48 2021355 Nguyễn Phương Thảo 55KD1
49 2058155 Nguyễn Thanh Tùng 55KD2
50 2115255 Trần Văn Thái 55KD4
51 2080655 Nguyễn Xuân Thắng 55KD4
52 2125155 Đỗ Văn Luật 55KD5
53 2063755 Nguyễn Đăng Tuấn Minh 55KD5
54 2077855 Nguyễn Thị Miền 55KD6 Số Đt: 0916 636 999
55 2071455 Tạ Thị Hằng Nga 55KD6
56 2075852 Trần Minh Thùy 52KD4
57 2036055 Nguyễn Anh Tuấn 55KD1 Thầy Nguyễn Toàn Thắng 08 SV
58 2165655 Bùi Trang 55KD3
59 2040555 Lê Huy Tùng 55KD4
60 2027655 Nguyễn Thế Quân 55KD5
61 2147255 Kha Ngọc Sơn  55KD5
62 2018755 Phạm Văn Nam 55KD6 Số Đt: 0903 229 908
63 2104752 Ngô Quý Hoàn 52KD5
64 2035451 Nguyễn Huy Hùng 52KD7
65 2121255 Trần Đình Tuấn 55KD1

Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Làm việc từ 2h chiều thứ 6 hàng tuần tại văn phòng bộ môn phòng 509 nhà A1 hoặc sáng thứ 7 phòng 308 nhà Thí nghiệm. Sinh viên tự chọn 1 trong 2 buổi.

10 SV
66 2011655 Trần Đức Thanh Tùng 55KD2
67 2142755 Nguyễn Quốc Tuấn 55KD3
68 2075055 Ngô Sơn Tùng 55KD4
69 2130155 Phạm Hồng Vân 55KD5
70 2151555 Nguyễn Nhật Quang 55KD6
71 2074053 Bùi Văn Tuyến 53KD3
72 2035652 Ngô Quý Khoa 52KD4 Số Đt: 0903 451 088
73 2098054 Đặng Đình Sơn 54KD4
74 2038455 Nguyễn Thị Phương Thảo 55KDE
75 2122355 Trần Thị Bích Giang 55KD5 Cô Nguyễn Hồng Hương 02 SV
76 2132854 Chu Minh Thành 54KD5 Số Đt: 0982 000 227
77 2028455 Nguyễn Thuỳ Linh 55KD3 Cô Lương Thị Hiền 02 SV
78 2037954 Ngô Ngọc Thắng 54KD5 Số Đt: 0168 240 5968
79 2170155 Tạ Quang Minh 55KD1 Cô Vũ Thị Ngọc Anh 02 SV
80 2150755 Lê Văn Quân 55KD2 Số Đt: 0904 449 103
Advertisement
%d bloggers like this: