LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ NHANH (THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1) – LỚP 58QH1 và 58 QH2

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức thi môn Thiết kế đồ án nhanh 1 (tức môn thiết kế ý tưởng 1) cho lớp 58QH1 & 58QH2 . kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian: Cả ngày Chủ nhật (25 tháng 10 năm 2015) . Bắt đầu từ 8h00 sáng đến 4h30 chiều.

2. Địa điểm:

  • Lớp 58QH1 : phòng 204.H1
  • Lớp 58QH2 : phòng 203.H1

3. Nội dung: Mỗi bạn sinh viên sẽ tìm ý và thể hiện tại chỗ 01 đồ án theo đề bài do giáo viên phụ trách trông thi ra vào 8h00 và nộp bài vào 4h30 cùng ngày. Khối lượng thể hiện trên 01 tờ giấy A1. Thể hiện màu, chất liệu tùy chọn.

4. Yêu cầu đối với các bạn sinh viên:

– Tất cả các bạn sinh viên lớp 58QH1 & 58QH2  phải có mặt đúng 8h00 tại phòng thi.

– Mang theo bảng vẽ A1, giấy, bút, màu và các dụng cụ vẽ cá nhân.

– Thể hiện tại lớp, không được mang về nhà, tuyệt đối không được nhờ, thuê người khác làm hộ, nếu giáo viên phát hiện sẽ đánh trượt.

– Giáo viên trông thi sẽ ký bài để xác nhận, đồ án không có chữ ký của giáo viên trên bài sẽ không được chấm.

– Sinh viên được nghỉ tự do để ăn trưa từ 11h30 đến 12h30.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: