LỊCH NỘP VÀ CHẤM ĐỒ ÁN 01 KHÓA 59KD-QH

tải xuống

Tất cả sinh viên các lớp 59KD-QH sẽ nộp đồ án dân dụng Bến xe điện du lịch vào sáng thứ 7 ngày 17 tháng 10 năm 2015. Giáo viên sẽ chấm và nhận xét bài tại chỗ. Thời gian chấm bài từ 8h sáng tại sảnh H2 và sảnh G3. Khi chấm bài, tất cả các sinh viên phải nộp kèm phiếu theo dõi đồ án có chữ kí của giáo viên hướng dẫn. Trong trường hợp bị mất phiếu, sinh viên cần có sự xác nhận của giáo viên hướng dẫn.

  • Lớp 59KD1 và 59KD3*, lớp trưởng có trách nhiệm thu và nộp bài tại văn phòng bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc phòng 509 nhà A1 cho cô Lê Phương Chi vào lúc 9h30. Sau 9h30 văn phòng bộ môn sẽ đóng cửa và không nhận thu bài.
  • Lớp 59KDE và 59KDF nộp bài tại văn phòng KDE-KDF tầng 10 nhà Thí Nghiệm cho cô Nguyễn Thị Thương vào lúc 14h. Sau 14h văn phòng sẽ đóng cửa và không nhận thu bài. Hai lớp 59KDE/F sẽ tổ chức trình bày và chấm đồ án vào lúc 13h30  thứ 2 ngày 19 tháng 10 năm 2015 tại phòng 307 – 308 nhà thí nghiệm.

Lưu ý:

  • Những sinh viên nộp muộn sẽ tính là bỏ thi.
  • Những bài thể hiện sai quy cách sẽ bị trừ điểm tương ứng.
  • Mô hình được tính tối đa 1 điểm

Chúc các bạn sinh viên hoàn thành tốt đồ án của mình !\

———–

*Cập nhật ngày 16 tháng 10 năm 2010.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: