Nhiệm vụ thiết kế đồ án 2 – học lại lớp NV19

  ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH. Vị trí khu đất. Yêu cầu công năng. 1.1       Khu khám chữa bệnh. Sảnh chung: 60 m2 (có thể sử dụng cho các hoạt động trưng bày, tuyên truyền về sức khỏe, hiến máu nhân đạo) Phòng sơ cứu bệnh nhân : 15Continue reading “Nhiệm vụ thiết kế đồ án 2 – học lại lớp NV19”

Advertisement