DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NV19

Thời gian từ tuần 31 (7.3.2016) đến tuần 39.

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2141954 Nguyễn Thế Anh 54KD3 Thầy Trương Ngọc Lân
0912101142
03 sv
2 2057555 Nguyễn Tuấn Anh 55KD5
3 2128556 Mai Ngọc ánh 56KD6
4 2167056 Lê Văn Chung 56KD2 Thầy Đỗ Trọng Chung
0916636999
03sv
5 2123556 Trần Bảo Công 56KD3
6 2060255 Lương Văn Dũng 55KD4
7 2075556 Phan Hải Dương 56KD4 Thầy Nguyễn Mạnh Trí
0903451088

Làm việc vào 11h00 sáng thứ 2 hàng tuần tại 509A1

03sv
8 2156356 Trịnh Xuân Đại 56KD5
9 2189656 Lê Thanh Đức 56KD1
10 2154856 Phạm Thái Hà 56KD3 Cô Lương Thị Hiền
01682405968
02sv
11 2205554 Thái Sơn Hà 54KD1
12 2047054 Trần Sơn Hải 54KD3 Cô Nguyễn Hồng Hương
0982000227
02sv
13 2115155 Vũ Ngọc Hải 55KD5
14 2054956 Đào Trung Hiếu 56KD5 Cô Vũ T. Ngọc Anh
0904449103
02sv
Advertisement

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1-2

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 LOPNV20

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2176058 Từ Anh Dũng 58KD5   06 sv
2 2051459 Trần Hải Đăng 59KD3 Cô Vũ T. Ngọc Anh
3 2160857 Vũ Hải Đăng 57KD2  
4 2104255 Vũ Trung Hiếu 55QH1 ĐT: 0904449103
5 2072157 Nguyễn Thị Tú Lệ 57KD2  
6 2089059 Lê Quí Nam 59KD6  
7 2102757 Nguyễn Đức Quân 57KD2 Cô Nguyễn Hồng Hương 05 sv
8 2045259 Phạm Công Thành 59KDNT
9 2006759 Trần Đình Thắng 59KDNT ĐT: 0982000227
10 2171958 Nguyễn Công Tiến 58KD8
11 2032659 Lê Văn Toán 59KD2  

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 LOPNV20

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2066859 Hoàng Tuấn Anh 59KD1 Thầy Nguyễn Mạnh Trí
0903451088

làm việc vào 10h30 sáng thứ 2 hàng tuần tại 509A1

05sv 
2 2010659 Trần Tuấn Anh 59KD1
3 2111256 Ngô Xuân Cường 56KD3
4 2145057 Nguyễn Viết Đông 57KD2
5 2098059 Đỗ Công Đức 59KD1
6 2011254 Nguyễn Minh Đức 54KD1 Cô Lương Thị Hiền
0168405968
05sv
7 2104255 Vũ Trung Hiếu 55QH1
8 2072157 Nguyễn Thị Tú Lệ 57KD2
9 2209556 Ngô Gia Linh 56KD1
10 2061155 Lương Tiến Mạnh 55KD4
11 2003256 Nguyễn Bảo Ngọc 56KD1 Thầy Nguyễn Trường Giang
0988858095
05sv
12 2100859 Vũ Minh Phương 59KD1
13 2000256 Ngô Anh Quân 56KD5
14 2006556 Nguyễn Tiến Sơn 56KD5
15 2127557 Phùng Công Thắng 57QH
16 2006759 Trần Đình Thắng 59KDNT Thầy Ngô Việt Anh
01683888660
05sv
17 2097557 Khúc Văn Tiến 57KD4
18 2171958 Nguyễn Công Tiến 58KD8
19 2021056 Bùi Quang Trung 56KD3
20 5000359 Đinh Hoàng Vũ 59KD1