DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NV19

Thời gian từ tuần 31 (7.3.2016) đến tuần 39. TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ 1 2141954 Nguyễn Thế Anh 54KD3 Thầy Trương Ngọc Lân 0912101142 03 sv 2 2057555 Nguyễn Tuấn Anh 55KD5 3 2128556 Mai Ngọc ánh 56KD6 4 2167056 Lê Văn Chung 56KD2 Thầy Đỗ Trọng Chung 0916636999Continue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NV19”

Advertisement

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1-2

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 LOPNV20 TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ 1 2176058 Từ Anh Dũng 58KD5   06 sv 2 2051459 Trần Hải Đăng 59KD3 Cô Vũ T. Ngọc Anh 3 2160857 Vũ Hải Đăng 57KD2   4 2104255 Vũ Trung Hiếu 55QH1 ĐT: 0904449103Continue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1-2”