Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp tại bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc.

Danh sách sinh viên khóa 56KD làm Đồ án tốt nghiệp tại bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc:\. STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp Giáo viên hướng dẫn Tổng số 1 2082856 Lý Ngọc Hoàn 56KD2 Thầy Nguyễn Đình Thi 0917169929 9 sinh viên 2 2125356 Trần Thị Thu Phương 56KD2Continue reading “Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp tại bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc.”

Advertisement

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2015-2016 CỦA SINH VIÊN KHOÁ 56KD-QH NGÀNH KIẾN TRÚC – QUY HOẠCH

THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 15 TUẦN  (TUẦN 31 ĐẾN TUẦN 45): từ ngày 07/02/2016 đến ngày 18/6/2016 – Tuần 30 (từ ngày 29/2/2016 đến 05/3/2016) : Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp + Giao đồ án TN – Tuần 31 đến hết tuần 32 (từ ngày 07/3/2016 đến ngàyContinue reading “KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2015-2016 CỦA SINH VIÊN KHOÁ 56KD-QH NGÀNH KIẾN TRÚC – QUY HOẠCH”