NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Công trình                       : TỔ HỢP THƯƠNG MẠI, VĂN PHÒNG NHÀ Ở Địa điểm xây dựng                     :  Phố Hòa Mã – Hà Nội  Thông tin chung: Chức năng: Trung tâm thương mại, văn phòng kết hợp nhà ở trung cấp. Số tầng: 25 tầng nổi + 3 tầng hầm (không kể tầng kỹ thuậtContinue reading “NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NGUYỆN VỌNG NĂM 2016”

Advertisement