NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

KHU DAT DO AN TH 2016

  • Công trình                       : TỔ HỢP THƯƠNG MẠI, VĂN PHÒNG NHÀ Ở
  • Địa điểm xây dựng                     :  Phố Hòa Mã – Hà Nội

 Thông tin chung:

  • Chức năng: Trung tâm thương mại, văn phòng kết hợp nhà ở trung cấp.
  • Số tầng: 25 tầng nổi + 3 tầng hầm (không kể tầng kỹ thuật và tum)
  • Diện tích khu đất: 6136 m2.
  • Mật độ xây dựng: Khối đế < 60%, khối tháp < 45%

–     Khoảng lùi công trình : tối thiểu 6m từ các ranh giới khu đất.

– Vị trí công trình nằm tại nút giao thông Hà Mã, Lê Ngọc Hân (và phần kéo dài dự kiến mở mới). Phía Nam và Tây giáp đường quy hoạch dự kiến. Phía Bắc giáp phố Hòa Mã, Phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu. (chi tiết xem bản vẽ khu đất kèm theo)

Continue reading “NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NGUYỆN VỌNG NĂM 2016”

Advertisement