Tại sao kiến trúc không phải nghệ thuật ? (và không nên là nghệ thuật)

This slideshow requires JavaScript.

Trong những năm gần đây, có rất nhiều cuộc thảo luận về cái gọi là mục đích tối thượng của kiến trúc nên là gì, với nhiều câu trả lời trải dài từ việc sáng tạo ra hình khối cho đến việc điều chỉnh những sai trái xã hội. Nhưng theo Lance Hosey, có lẽ cái định nghĩa ít có ý nghĩa nhất hiện nay đang được sử dụng tràn lan rằng kiến trúc là “nghệ thuật”. Trong bài viết này, nguyên gốc đăng trên blog cá nhân của ông tại Huffington Post, Hosey lý luận rằng khái niệm về kiến trúc như một dạng của nghệ thuật không chỉ nhầm lẫn đối với công chứng, mà còn tiềm ẩn những thiệt hại đối với xã hội.

Continue reading “Tại sao kiến trúc không phải nghệ thuật ? (và không nên là nghệ thuật)”

Advertisement