Tại sao kiến trúc không phải nghệ thuật ? (và không nên là nghệ thuật)

Trong những năm gần đây, có rất nhiều cuộc thảo luận về cái gọi là mục đích tối thượng của kiến trúc nên là gì, với nhiều câu trả lời trải dài từ việc sáng tạo ra hình khối cho đến việc điều chỉnh những sai trái xã hội. Nhưng theo Lance Hosey, có lẽ cáiContinue reading “Tại sao kiến trúc không phải nghệ thuật ? (và không nên là nghệ thuật)”

Advertisement