DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2016-2017

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD
1 2114956 Quách Hải Linh 56KD6 Nguyễn Đình Thi
0917169929
2 2056756 Nguyễn Thế Mạnh 56KD6
3 2202256 Nguyễn Tuấn Dương 56KD4
4 2076656 Bùi Vũ Linh 56KD2
5 2201256 Đặng Đức Long 56KD2
6 2114356 Trần Văn Nghĩa 56KD2 Nguyễn Mạnh Trí
0903451088

Làm việc 2h chiều thứ 5 tại 509A1 đến tuần 10. Từ tuần 11 chuyển lên P10.02 tầng 10 Nhà thí nhiệm

8 2221054 Nguyễn Kim Doanh 54KD1
9 2176354 Lê Minh Tân 54KD2
7 2185356 Đậu Trần Phú 56KD2 Trương Ngọc Lân
0912101142
10 2146954 Phạm Thế Hiệp 54KD2
11 20668555 Dương Khánh Linh 55KD2 Đỗ Trọng Chung
0916636999
12 2060255 Lương Văn Dũng 55KD4
  • Sinh viên thực hiện đồ án từ tuần 8 đến tuần 22 (26/9/2016 – 1/01/2017)
  • Chấm sơ khảo: Tuần 23 (9/01/2017 – 14/1/2017)
  • Bảo vệ đồ án: Tuần 24 (16/1/2017 – 21/01/2017)

Chúc các bạn sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp đạt kết quả tốt!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: