QUY CHUẨN MỚI VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Khoa Kiến trúc & Quy hoạch vừa ban hành quy chuẩn mới về quy trình thực hiện đồ án Tốt nghiệp. Đề nghị Cán bộ hướng dẫn, sinh viên nghiêm túc thực hiện. Sinh viên download phiếu thông đồ án, điền thông tin và CBHD ghi nội dung, chấm điểm, ký vào mỗi tuần thông đồ án.

Sinh viên phải lưu phiếu thông đồ án trong suốt quá trình làm ĐATN (15 tuần), nộp cho thư ký hội đồng sơ khảo vào buổi sơ khảo để  tập hợp điểm. Sinh viên nào làm mất phiếu sẽ không được bảo vệ tốt nghiệp.

Quy chuẩn mới áp dụng từ đợt 1 ĐATN của năm học 2016-2017.

Kế hoach làm DATN đợt 1 năm học 2016-2017  download tại đây

Hướng dẫn làm ĐATN download tại đây

Phiếu thông đồ án download tại đây

Advertisement