QUY CHUẨN MỚI VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Khoa Kiến trúc & Quy hoạch vừa ban hành quy chuẩn mới về quy trình thực hiện đồ án Tốt nghiệp. Đề nghị Cán bộ hướng dẫn, sinh viên nghiêm túc thực hiện. Sinh viên download phiếu thông đồ án, điền thông tin và CBHD ghi nội dung, chấm điểm, ký vào mỗi tuần thôngContinue reading “QUY CHUẨN MỚI VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP”

Advertisement