LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHO 57KD1->6

Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 02 tháng 11 năm 2016 Địa điểm và danh sách Hội đồng  download tại đây: (BM đã cập nhật danh sách mới) Hình thức bảo vệ: Trình chiếu toàn bộ khối lượng tối đa 8 file bản vẽ A0 (sinh viên không phải in ra khổ A0 mà chỉ trìnhContinue reading “LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHO 57KD1->6”

Advertisement