YÊU CẦU THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 57KD

Hình thức bảo vệ: Trình chiếu toàn bộ khối lượng trình bày tối đa 8 file bản vẽ A0 (sinh viên không phải in ra khổ A0 mà chỉ trình chiếu). Tỷ lệ bản vẽ quy định (căn cứ trên khổ A0) Các mặt bằng: 1/200 Các mặt đứng: 1/200 2 mặt cắt: 1/100 –Continue reading “YÊU CẦU THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 57KD”

Advertisement

LỊCH CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẦN 1 NĂM 2016-2017

Thời gian: 8h30, thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016 Địa điểm: Phòng 509 – A1. Lưu ý: Sinh viên phải mang phiếu thông qua Đồ án để Giảng viên cho điểm Phiếu thông đồ án download tại đây Nội dung kiểm tra gồm: + Tên đề tài ĐATN. + Nhiệm vụ thiết kếContinue reading “LỊCH CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẦN 1 NĂM 2016-2017”

ĐỒ ÁN 2 60KD/QH/NT – TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG CẤP PHƯỜNG

Nhà cộng đồng xã Cẩm thanh – Hội An – KTS Hoàng Thúc Hào – Giải thưởng Liên hoan Kiến trúc thế giới 2015. Đồ án dân dụng 2 dành cho các lớp 60KD/QH/NT – Trung tâm cộng đồng cấp phường. Nhiệm vụ Thiết kế dành cho các lớp 60KD 1->6, KDNT, QH download tạiContinue reading “ĐỒ ÁN 2 60KD/QH/NT – TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG CẤP PHƯỜNG”