YÊU CẦU THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 57KD

 1. Hình thức bảo vệ: Trình chiếu toàn bộ khối lượng trình bày tối đa 8 file bản vẽ A0 (sinh viên không phải in ra khổ A0 mà chỉ trình chiếu).
 2. Tỷ lệ bản vẽ quy định (căn cứ trên khổ A0)
 • Các mặt bằng: 1/200
 • Các mặt đứng: 1/200
 • 2 mặt cắt: 1/100 – 1/200 (yêu cầu có 1 mặt cắt qua nhà đa năng hoặc bể bơi)
 1. In 1 bộ bản vẽ (A0 trên máy) ra khổ A3 để nộp cho hội đồng, yêu cầu có bìa riêng, trình bày như sau:

  Khoa Kiến trúc & Quy hoạch

  Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử Kiến trúc

  ĐỒ ÁN TỔNG HỢP

  (Tên đồ án)

  (Ảnh phối cảnh)

                                                                                                             SVTH:

  GVHD:

  Hà Nội…

Advertisement

LỊCH CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẦN 1 NĂM 2016-2017

Thời gian: 8h30, thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Phòng 509 – A1.

Lưu ý: Sinh viên phải mang phiếu thông qua Đồ án để Giảng viên cho điểm

Phiếu thông đồ án download tại đây

Nội dung kiểm tra gồm:

+ Tên đề tài ĐATN.

+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết.

+ Bản đồ vị trí và hiện trạng khu đất.

+ Khối lượng thực hiện:

Đối với Ngành Kiến trúc: Sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình  Đối với Ngành Quy hoạch: Sơ phác quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian.

+ Đăng ký phần kỹ thuật cho ĐATN: Bao gồm các nội dung sau:

Đối với Ngành Kiến trúc: Nội thất, Vật lý Kiến trúc, Cảnh quan

Đối với Ngành Quy hoạch: Đánh giá tác động môi trường, san nền, giao thông

+ Đánh giá cho điểm Đtđ1

Danh sách sinh viên làm ĐATN đợt 1 năm học 2016-2017.

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD GV CHẤM TĐ LẦN 1
1 2114956 Quách Hải Linh 56KD6 Nguyễn Đình Thi
0917169929
Nguyễn Đình Thi
2 2056756 Nguyễn Thế Mạnh 56KD6
3 2202256 Nguyễn Tuấn Dương 56KD4
4 2076656 Bùi Vũ Linh 56KD2
5 2201256 Đặng Đức Long 56KD2
6 2114356 Trần Văn Nghĩa 56KD2 Đỗ Trọng Chung
0916636999
11 20668555 Dương Khánh Linh 55KD2
12 2060255 Lương Văn Dũng 55KD4 Nguyễn Mạnh Trí
0903451088
Trương Ngọc Lân
8 2221054 Nguyễn Kim Doanh 54KD1
9 2176354 Lê Minh Tân 54KD2
7 2185356 Đậu Trần Phú 56KD2 Trương Ngọc Lân
0912101142
10 2146954 Phạm Thế Hiệp 54KD2

ĐỒ ÁN 2 60KD/QH/NT – TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG CẤP PHƯỜNG

camthanh01

Nhà cộng đồng xã Cẩm thanh – Hội An – KTS Hoàng Thúc Hào – Giải thưởng Liên hoan Kiến trúc thế giới 2015.

Đồ án dân dụng 2 dành cho các lớp 60KD/QH/NT – Trung tâm cộng đồng cấp phường.

 • Nhiệm vụ Thiết kế dành cho các lớp 60KD 1->6, KDNT, QH download tại đây
 • Nhiệm vụ Thiết kế dành cho lớp 60KDE, 60KDF download tại đây
 • Vị trí khu đất download tại đây
 • File CAD download tại đây
 • Phiếu thông qua đồ án download tại đây

Sinh viên lưu ý phải mang phiếu thông đồ án để thầy/cô ký thông qua, nếu không có sẽ bị trừ điểm.

Chúc các bạn sinh viên làm đồ án tốt!