DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI – LỚP NV28

TT MÔN HỌC MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD 1 Đồ án Dân dụng 1 Mã MH 351616 2010659 Trần Trọng Tuấn 59KD1 Nguyễn Trường Giang 0988.858.095 2 2135458 Đỗ Trọng Đức 58KD5 3 Đồ án Dân dụng 2 Mã MH 351617 2040857 Lê Hồng Anh 57KD6 4 2010659 Trần Tuấn Anh 59KD1 5Continue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI – LỚP NV28”

Advertisement

LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 1 LỚP 60KDE, F

HỘI ĐỒNG 1 – P904.TN HỘI ĐỒNG 2 – P10.1.TN NGUYỄN TOÀN THẮNG + NGUYỄN TRƯỜNG GIANG ĐỖ TRỌNG CHUNG + NGUYỄN MẠNH TRÍ STT MSSV Họ Tên Lớp STT MSSV Họ Tên Lớp 1 2022160 Đinh Xuân Trường 60KDE 1 2036760 Trịnh Phương Mai 60KDF 2 2000760 Đỗ Xuân Trường 60KDE 2 2001660 NgôContinue reading “LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 1 LỚP 60KDE, F”

LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 1 CÁC LỚP 60KD 1-6, NT, QH

LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 1 – 60KD, QH, NT Chấm trực tiếp: 8h00, thứ Bảy, 15/10/2016 tại sảnh H2 Thu bài: 8h00, thứ Bảy, 15/10/2016 tại P509 nhà A1 STT Nhóm chấm Lớp GV phụ trách Ghi chú 1 Nguyễn Đình Thi Lương Thị Hiền 60KD1 Lương Thị Hiền Chấm sáng 2 Nguyễn Mạnh TríContinue reading “LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 1 CÁC LỚP 60KD 1-6, NT, QH”