LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 CHO LỚP 59QH1, 59QH2

Ngày học:  Từ 8h00 đến 16h30, Chủ nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2016. TT MÃ MH MÔN HỌC LỚP PHÒNG CBHD GHI CHÚ 1 351605 THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 59QH1 P105.H1 Ngô Việt Anh   2 59QH2 P106.H1 Nguyễn Trường Giang Yêu cầu của môn học: SV thực hiện 1 đồ án thiếtContinue reading “LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 CHO LỚP 59QH1, 59QH2”

Advertisement