DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV28

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV28

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV28
Môn/nhóm: 351616 – Đồ án dân dụng 1 nhóm LOPNV28
STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 3000860 Kaisone Bouthsingkhone 60KD6 Vũ Thị Ngọc Anh
0904449103
16/10/2017 29/12/2017
2 2047058 Bùi Ngọc Cường 58QH2
3 2037460 Trần Kiên Giang 60QH1
4 2044761 Lương Thị Mỹ Hà 61QH2
5 2000860 Công Thị Minh Huyền 60KD5
Môn/nhóm: 351617 – Đồ án dân dụng 2 nhóm LOPNV28
STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 3000860 Kaisone Bouthsingkhone 60KD6 Nguyễn Trường Giang
0988858095
16/10/2017 29/12/2017
2 2047058 Bùi Ngọc Cường 58QH2
3 2044761 Lương Thị Mỹ Hà 61QH2
4 2005460 Lê Huy Hùng 60KD5
Môn/nhóm: 351623 – Đồ án tổng hợp nhóm LOPNV28
STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp 01 Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 2209556 Ngô Gia Linh 56KD1 Lương Thị Hiền
01682405968
9/10/2017 29/12/2017
2 2122255 Bùi Tiến Phú 55KD3
3 2134556 Trần Văn Tuấn 56KD3
4 2235757 Hoàng Văn Việt 57KD1

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ:

ĐỒ ÁN 1.

https://ltlskt-dhxd.com/2017/08/07/do-an-kien-truc-dan-dung-1-nam-hoc-2017-2018/

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP.

https://ltlskt-dhxd.com/2017/08/10/nhiem-vu-thiet-ke-do-an-tong-hop-khoa-58kd/

ĐỒ ÁN 2. SINH VIÊN LIÊN HỆ SAU NGÀY 16/10/2017 ĐỂ CÓ NHIỆM VỤ CHI TIẾT.

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: