ĐIỂM THỰC TẬP CBKT KD58

Để tránh sai sót, bộ môn công bố điểm trên website trước khi gửi xuống Phòng đào tạo. Sinh viên kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót, lên phòng 509.A1 để được giải đáp. 10h00 ngày 03/01/2018, Bộ môn sẽ gửi điểm để Phòng đào tạo kịp xét tốt nghiệp. Vì thời gian khôngContinue reading “ĐIỂM THỰC TẬP CBKT KD58”

Advertisement